Reference


   - Jiřetín pod Jedlovou - propojovací vodovodní řad
   - Martiněves - náhrada zdroje
   - Dolní Podluží – výron rybníka
   - Česká Lípa – ČOV – zpevněné plochy
   - Píšťany – rekonstrukce vodovodu
   - Děčín - Krásnostudenecká – Severní, odvodnění křižovatky
   - Arnoltice – rekonstrukce vodovodu
   - Benešov nad Ploučnicí - víceúčelové hřiště
   - Velký Šenov – přeložka vodovodu u č.p.20 – Leopoldka
   - Valkeřice – dávkování do VDJ
   - Doksy-Wolkerova – rekonstrukce kanalizace
   - Děčín-Kamenická - rekonstrukce vodovodní přípojky
   - Oprava odvodnění komunikace Křešice u Děčína

    - Areál SčVK – stavba opěrné zdi
    - Děčín    – Úprava odvodnění Hviezdoslavova ul.
    -  Krásná Lípa ul.Pražská - rekonstrukce vodovodu    
    - Krásná Lípa kanalizace a vodovod
    - Děčín ul.Ruská – rekonstrukce kanalizace
    - Žandov – lom
    - Česká Lípa – výměna poklopů
    - Ústí n/L. – oprava kanalizačních poklopů na komunikacích
    - N.Bor,Dvořákova – rekonstrukce kanalizace
    - Jalůvčí – ČSOV – stavební oprava
    - Zákupy, V Lukách – rekonstrukce kanalizace
    - Ústí n/L.,Střekovské nábřeží – rekonstrukce vodovodu
    - Varnsdorf ul.Petra Bezruče – kanalizace

- Huntířov – farma Kopsa – rampy 
- Jílové,Okružní 259 –oprava zatrubnění vodoteče
- Oprava VDJ Kámen
- Mimoň oprava šachet
- Děčín SK – tribuna
- Varnsdorf – ul.Poštovní oprava kanalizace
- Rumburk C-301 Přeložka vodovodu Lt 200 Rumburk-most ev.č.17
- Nový Bor ul.Dvořákova - rekonstrukce kanalizace
- Děčín ul.Ruská - rekonstrukce kanalizace
- Česká Kamenice,Sadová 210,zateplení a fasáda
- Děčín ul.Hřbitovní - výhybny
- Děčín - úprava odvodnění ul.Hviezdoslavova

    - Děčín - úprava odvodnění ul.Tělocvičná
    - Velký Šenov – Prodloužení kanalizace
    - Česká Lípa – Výměna poklopů v roce 2012 a 2013
    - Doksy – stavební oprava budovy ČSOV
    - Zahrádky – oprava komunikace včetně odvodnění ČOV
    - Rybniště – ČOV rekonstrukce
    - Rumburk přeložka vodovodu DN 200
    - Děčín,ul.Kamenická – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
    - N.Bor – Sklářská rekonstrukce kanalizace
    - Česká Lípa – ČOV – Nátěr Haly
    - Děčín, Jelení – rekonstrukce vodovodu
    - Děčín, Bělá – přeložka vodovodního řadu

- Rumburk – vodovodní přípojka pro KÚ
- Roudnice n/L., Řípská – rekonstrukce kanalizace
- Rumburk, 2 polské armády – oprava kanalizace
-  Výměna poklopů Liberec – Česká Lípa
-  Protipovodňová opatření rybník Mexiko II – Rumburk
-  Děčín – zkapacitnění vodovodu Jiřího z Poděbrad
-  Bynovec – kanalizace a vodovod pro 9 RD
-  Ralsko – úprava toku z ČOV
-  Děčín – výměna poklopů
-  Dolní Habartice rekonstrukce vodovodu u OÚ
-  Huntířov – Opravy dešťové kanalizace v obci Huntířov
-  Oprava oplocení vodojem Varnsdorf

    -  Oprava omítek vodojemu Rumburk
    -  Povodňové škody na MK v roce 2010 Prostřední Žleb
    -  Děčín – povodňové škody na MK v roce 2010 Dolní Žleb
    -  Šluknov - výstavba chodníků
    - Štětí,ul.Viničná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
    - Rekonstrukce dešťové kanalizace Česká Kamenice
    - Křižovatka na silnici II254 v Teplicích - přeložky vodovodů
    - Rybník Havránek -oprava propustku a odpadu z požeráku
    - Rumburk - rekonstrukce rybníka v Podhájí - potok pod hrází
    -  Lovosice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
    -  Dobříň - ul.Labská - rekonstrukce kanalizace
    - Kralupy nad Vltavou - rekonstrukce koupaliště
    -  Budyně nad Ohří III.etapa kanalizace
    -  Doubice - odvodnění a drenáž objektu NP
    -  Česká Lípa ul.V cihelně - rekonstrukce kanalizace
    -  Děčín Podmokly - sportovní hala,zpevněné plochy - kanalizace
    -  Mimoň ul.Polní - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
    -  Šluknov ul.Svojsíkova-rekonstrukce vodovodu